k o n r a d [ m a ł p a ] s n o p k o w . e u

Przykłady zrealizowanych zleceń: